Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Dr.Stöcker Benelux BV, Chemische fabrik Dr.Stöcker GmbH en Dr. Stöcker toebehoren en Dr.Stöcker services en aanverwante dienstverlening. Deze website en de daarop vermelde informatie impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, garantie of voorwaarde van juistheid van gegevens. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Dr.Stöcker kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de informatie. De informatie wordt door Dr.Stöcker geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en geschiktheid.

News

19.11.2018
DE REVOLUTIE IM WASCHEMIE-SEKTOR

Eersteklas verzorging met het PRIMETEC-effect voor uw wasbedrijf!